การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษา

โครงการส่งเสริมประชาธิปไตย การเลือกตั้งนายกองค์การบริหารกิจกรรมนักศึกษา และประธานสโมสรนักศึกษาทั้ง ๖ คณะ ๒ วิทยาลัย

Read More

กิจกรรมส่งเสริมประชาธิไตย

วันที่ 28 มกราคม 2563 โดยงานกิจการและพัฒนานักศึกษา #จัดโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยการพยาบาล เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้จักสิทธิหน้าที่และเห็นุณค่าในตนเอง การจัดกิจกรรมครั้งได้รับเกียรติจาก อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ ที่ปรึกษาวิทยาลัยการพยาบาล เป็นประธานในพิธีเปิดในครั้งนี้ 👩‍⚖️👨‍⚖️

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วพบ.มรพส

ไฟล์ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  -ผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการพยาบาล ให้กรอกใบสมัครจอห้องพัก (ฉะเพาะนักศึกษาหญิง)  มาส่งในวันที่รายงานตัว (1 กุมภาพันธ์ 2563) กรอกจำนวน 2 ฉบับ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ไฟล์ใบสมัครจองห้องพัก2563    

Read More

เชิญเข้าร่วมโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กอย่างมืออาชีพ”

เชิญเข้าร่วมโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กอย่างมืออาชีพ” ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร ร.302 อาคารพิบูลิวชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก

Read More

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย

แบบฟอร์มตรวจร่างกาย (คลิก!!!) สำหรับผู้สมัครคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้ผู้สมัครตรวจร่างกายให้เรียบร้อยและนำมาแสดงต่อกรรมการสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 4 มกราคม 2563

Read More