ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ภาคพิเศษ (เสาร์-อาทิตย์) ประจำปีการศึกษา 2565 ตรวจสอบรายชื่อที่ : https://reg.psru.ac.th สอบสัมภาษณ์ในวันที่ 21 พ.ค. 65 (ออนไลน์) ติดต่อสอบถาม งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศึกษา โทร. 055-267050 หรือ 061-9128976 Line : https://line.me/ti/p/~@reg.psru

Read More

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 5 พฤษภาคม 2565 เวลา 17.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้การต้อนรับ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพในหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุขั้นกลาง 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565

ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงสาธารณสุข และมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะพยาบาลศาสตร์ นำโดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรี และคณะฯ ณ ห้องท.209 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม https://www.facebook.com/media/set/?vanity=NursePibul&set=a.4856209894505992

Read More

แต่งตั้งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มรพส.

#แต่งตั้งคณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มรพส.  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ครั้งที่ 190 (4/2565) มี มติแต่งตั้ง รศ.ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ ให้ดำรงตำแหน่ง คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม  มีผลตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน 2565 เป็นต้นไป

Read More

วันอังคารที่ 19 เมษายน 2565 เวลา 08.00 น. สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก จัดโครงการอบรมหลักสูตรดูแลผู้สูงอายุ (Care Giver) จำนวน 70 ชั่วโมง รุ่นที่ 1/2565

โดยมีนางสุจิตรา พิทยานรเศรษฐ์ อธิบดีกรมกิจการผู้สูงอายุ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ พร้อมด้วยนางอรนุช ชัยชาญ พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพิษณุโลก ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เพื่อเสริมสร้างความรู้ความสามารถให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม นำไปประกอบอาชีพและสร้างรายได้

Read More

คู่มือปฏิบัติการทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล (พิบูลโมเดล)

DOWNLOAD >>> การปฏิบัติการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อ <<< DOWNLOAD >>> ความสุขสบาย Revised<<< DOWNLOAD >>> การปฏิบัติการวัดสัญญาณชีพ Revised<< DOWNLOAD >>> การพยาบาลผู้ป่วยที่มีบาดแผล Revised<<< DOWNLOAD >>> การดูแลความต้องการพื้นฐานของบุคคลด้านอาหารทางสายยาง<<< DOWNLOAD >>> การปฏิบัติการพยาบาลในการใส่สายสวนปัสสาวะ<<< DOWNLOAD >>> การพยาบาลด้านการทรงตัว การเคลื่อนไหว การจำกัดการเคลื่อนไหว การเคลื่อนย้าย และการจัดท่านอน<<< DOWNLOAD >>> การบริหารยา revised<<< …

Read More

เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2565 อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.ทินกร บัวชู ผู้ช่วยคณบดี และอาจารย์นภัทร์ธมณฑ์ น้อยหมอกุลเดช

เข้าร่วมประชุมการดำเนินการเพื่อเสนอโครงการขอรับงบประมาณสนับสนุนการผลิตบัณฑิตสาขาพยาบาลศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยจัดขึ้น ณ ห้องประชุมเอกศักดิ์บุตรลับ อาคารสุเมธตันติเวชกุล มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี

Read More