มื่อวันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 – 17.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยอาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ คณาจารย์และนักศึกษา ได้รับเกียรติจากท่านนายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ดร.สมบูรณ์ เสงี่ยมบุตร

เป็นวิทยากรสอนออกกำลังกายไทเก๊ก สำหรับบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ เพื่อเสริมสร้างความแข็งแรงให้กับร่างกาย จิตใจและใช้ในวิชาชีพพยาบาล ณ ลานกิจกรรม อาคารพิบูลวิชญ์

Read More

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรพส. ร่วมสืบทอดพระพุทธศาสนา ในการเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคีเพื่อสมทบทุนสร้างศาลาการเปรียญ(หลังใหม่) ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายฝ่ายงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม อาจารย์นลินี สิทธิบุญมา

ร่วมในพิธีทอดกฐินสามัคคี นำโดยท่านอธิการบดีนำพุทธศาสนิกชนผู้ใจบุญร่วมถวายองค์กฐินบริวารกฐิน ถวายเครื่องไทยธรรมและถวายภัตตาหารแด่พระภิกษุสงฆ์ ณ วัดราชมณฑป(หลวงพ่อโต) ตำบลวัดจันทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก

Read More

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มอบหมายฝ่ายบริการวิชาการ อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อาจารย์ ดร.ปริมประภา ก้อนแก้ว อาจารย์รัชดาภรณ์ แม้นศิริ และอาจารย์พิมพ์นิภา บุญประเสริฐ

ข้าร่วมกับทีมรพ.สต.พลายชุมพล ทีมแพทย์ รพ.พุทธชินราช ทีมอสม. แกนนำชุมชน ตำบลพลายชุมพล ให้บริการฉีดวัคซีนป้องกันโรค COVID-19 แก่ประชาชน ณ จุดบริการ รพ.สต.พลายชุมพลและที่บ้านผู้ป่วยสูงอายุและพิการในชุมชน

Read More

ด้วย สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดกิจกรรมสวดมนต์ยี่เป็งถวายเป็นพุทธบูชา เมื่อวันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร. ประภาพร เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม อาจารย์นลินี สิทธิบุญมา หัวหน้างานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม และอาจารย์คณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรมสวดมนต์ยี่เป็งถวายเป็นพุทธบูชา ณ ลานสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนวังจันทน์) เพื่อทำนุบำรุงศาสนา สืบสานประเพณีถวายโคมวันเพ็ญเดือนยี่ และเพื่อสร้างความรักความสามัคคีและสานสัมพันธ์ของพุทธศาสนิกชน

Read More

วันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เวลา 06.30 – 08.30 น. วิทยาลัยการพยาบาล โดยอาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมพิธีถวายอาศิรวาทราชสดุดี กิจกรรมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และร่วมรำลึกถึงเกียรติคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

โดยการวางพานพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะ ณ บริเวณพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี พุทธชินราช โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกรวยและถวายพานพุ่มดอกไม้ นพ.ไกรสุข เพชระบูรณิน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ด้วยวันที่ 21 ตุลาคมของทุกปีเป็น “วันพยาบาลแห่งชาติ” เนื่องในวโรกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

Read More

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสายคล้องแมสให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการพยาบาล ซึ่งนำผ้าทอลายดอกปีบมาผลิตเป็นสายคล้องแมสอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

Read More

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.ประภาพร เมืองแก้ว เข้าร่วมร่วมพิธีมุฑิตจิต

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.ประภาพร เมืองแก้ว เข้าร่วมร่วมพิธีมุฑิตาจิตโครงการวางแผนวัยเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง พ.ศ. 2464 ครบรอบ 100 ปี พิบูลสงคราม มุฑิตาจิต ทดแทนพระคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์

Read More