วิทยาลัยการพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงาน

วันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ 2563 ณ ห้องประชุม401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ  วิทยาลัยพยาบาล จัดโครงการฝึกอบรมภาษาอังกฤษเพื่อการปฏิบัติงานโดยมี
ผศ.ดร.อานนท์ ไชยสุริยา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มาเป็นวิทยากรในครั้งนี้

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *