วันที่ 21 มิถุนายน​ 2563 วิทยาลัย​การ​พยาบาล​ นำโดย อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล และ อ.ศิลปชัย ฝั้นพะยอม

วันที่ 21 มิถุนายน​ 2563 วิทยาลัย​การ​พยาบาล​ นำโดย อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล และ อ.ศิลปชัย ฝั้นพะยอม หัวหน้างานกิจการนักศึกษา​เข้าร่วมกิจกกรรม #การประชุมผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ปีการศึกษา 2563
~ รูปแบบออน์ไลน์ผ่าน ~ [ Facebook Live ]
ณ หอประชุม​ศรี​วชิรโชติ มรพส.

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *