วันที่ 22 มิถุนายน​ 2563 โดย อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เข้าร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา​ใหม่​ ในกิจกรรม #การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2563 ​ [Facebook Live]​ ณ หอประชุม​ศรี​ว​ชิ​ร​โชติ​ ม​ร​พส.

ทั้งนี้ วิทยาลัย​การ​พยาบาล​ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้ารับฟัง #การปฐิมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา​2563 #การปฐมนิเทศผู้ประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. และ #การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ในรูปแบบออน์ไลน์ผ่าน  [  Facebook Live ] ณ ห้องประชุม​ฉ.801 เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฟังและรับชมข้อมูลต่างๆใรการปฐม​นิเทศ​ครั้งนี้

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *