วันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2564 วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม “จัดโครงการพัฒนาความรู้ ทักษะด้านภาษาอังกฤษ ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักศึกษา วิทยาลัยการพยาบาล“ ณ อาคารพิบูลวิชญ์ นำโดยคณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ เป็นประธานในพิธี

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *