วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตร 2 ปีครึ่ง)

✨ วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
📍📍📍 อยู่ในระหว่างดำเนินการขออนุมัติจากสภาการพยาบาล 📍📍📍
📢 เพื่อเปิดหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น (หลักสูตร 2 ปีครึ่ง)
📢 ผู้ที่สนใจสามารถลงข้อมูลเบื้องต้นเพื่อสำรวจความต้องการหลักสูตรได้ที่ https://forms.gle/6v6PicuggMwJrNjY6 และติดตามรายละเอียดทางหน้าเพจ ซึ่งจะแจ้งความคืบหน้าเพิ่มเติมเป็นระยะ

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *