วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ และอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการพยาบาล

⚜️ วันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยรองคณบดี อาจารย์ ดร.เพชรีย์ กุณาละสิริ และอาจารย์พิมพ์รดา ธรรมีภักดี พร้อมด้วยบุคลากรวิทยาลัยการพยาบาล ได้มอบของที่ระลึกเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวยงค์ จันทรวิจิตร เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร และมอบของที่ระลึกให้กับ รองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ เนื่องในโอกาสครบวาระการดำรงตำแหน่งคณบดี วิทยาลัยการพยาบาลขอบพระคุณท่านเป็นอย่างสูง ที่ให้ความกรุณาต่อวิทยาลัยการพยาบาลตลอดมา

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *