มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติ รอบที่ 1 การรับด้วยแฟ้มสะสมผลงาน (Portfolio)

เปิดรับสมัคร ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 – 24 ธันวาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์กองบริการการศึกษา : https://reg.psru.ac.th
📂 ประกาศรับสมัครและรายละเอียด : https://drive.google.com/…/1eXPdSLHoLmmBvD1mEezjvR…/view

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *