วันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 08.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการประชุม “แนวทางการเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565”

และประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะที่เปิดสอนในปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุมทีปวิชญ์ 290 ชั้น 2 อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
เพื่อให้ผู้บริหาร สถานศึกษา ครูแนะแนวและองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เข้าใจกระบวนการรับนักศึกษา แนวทางเข้าศึกษาต่อ และแลกเปลี่ยนข้อมูลการรับนักศึกษา การจัดการศึกษาและทุนการศึกษาต่างๆ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปีการศึกษา 2565

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *