วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน 2564 อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยบุคลากรและนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมสืบสานประเพณีลอยกระทง “พิบูลสงคราม มนต์เสน่ห์แห่งสายน้ำ” ครั้งที่ 14 ณ สวนรัชมังคลาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *