วันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2564 เวลา 17.00 น. อาจารย์ ดร.ชัยยา นรเดขานันท์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรมและหลักสูตรนานาชาติ นำคณาจารย์และนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ในนามฝ่ายพยาบาลร่วมตั้งจุดบริการคัดกรอง covid-19

สำหรับแขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธี “ดนตรี อว. เทิดพระเกียรติ” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีการขับร้องบรรเลงเพลงและพิธีจุดเทียนน้อมรำลึกฯ ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *