ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ที่ได้รับการคัดเลือกคัดสรรให้ได้รับ รางวัล “สตรีตัวอย่างแห่งปี” ประจำปี 2564

พิธีมอบรางวัลกำหนดขึ้นในวันพฤหัสบดี ที่ 18 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้องชัยพฤกษ์ หอประชุมกองทัพอากาศ กรุงเทพมหานคร โดยมี พลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี/กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิพระดาบส เป็นประธานในพิธี
🌱โครงการหนึ่งล้านกล้าความดีตอบแทนคุณแผ่นดิน มูลนิธิเพื่อสังคมไทย
🏆รางวัลไทย รางวัลเกียรติยศบนเส้นทางชีวิต

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *