ข่าวสำหรับนักศึกษา

📢📢ประชาสัมพันธ์….ช่องทางการติดต่อหน่วยงานต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม
🟡🟡สำหรับนักศึกษาใหม่ ที่มีข้อสงสัย หรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมในเรื่องต่างๆ สามารถติดต่อตามหน่วยงานที่รับผิดชอบได้โดยตรงเลยนะครับ (ในวันและเวลาราชการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.)