ตราสัญญาลักษณ์

สีน้ำเงิน  แทนค่า สถาบันพระมหากษัตริย์ผู้ให้กำเนิดและพระราชทานนาม   “มหาวิทยาลัยราชภัฏ”

สีเขียว  แทนค่า  แหล่งที่ตั้งของมหาวิทยาลัยราชภัฏ 40 แห่ง ในแหล่งธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สีทอง  แทนค่า  ความเจริญรุ่งเรืองทางภูมิปัญญา

สีส้ม  แทนค่า  ความรุ่งเรืองของศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ก้าวไกล ใน 40 มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สีขาว  แทนค่า  ความคิดอันบริสุทธิ์ของนักปราชญ์แห่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

สีม่วง คือ สีประจำวิทยาลัยการพยาบาล