ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการพยาบาล ได้รับรางวัลระดับชาติ “รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม:Best Paper”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการพยาบาล ได้รับรางวัลระดับชาติ “รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม:Best Paper อาจารย์ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อาจารย์ ณัทกวี ศิริรัตน์ และอาจารย์พิมรดา ธรรมีภักดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 26 เมษายน 2562 อาจารย์ ณัทกวี ศิริรัตน์ อาจารย์ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อาจารย์พิมรดา ธรรมีภักดี

Read More

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ https://drive.google.com/file/d/1TtxUxFkpfHCXAloHHl4y25_gkBMcEFu4/view?usp=sharing

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) วิทยาลัยการพยาบาล

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับแข่งขันพม.เงินรายได้ ประจำ วพบ. สายสนับสนุน ปี 2562

Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วิทยาลัยการพยาบาล

    ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับแข่งขันพม.เงินรายได้ ประจำ วพบ. สายวิชาการ ปี 2562

Read More

ประกาศรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้วิทยาลัยการพยาบาล จำนวน 7 อัตรา

วิทยาลัยการพยาบาลเปิดรับสมัคร พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ประจำวิทยาลัยการพยาบาล (สายวิชาการ) จำนวน 7 อัตรา ประกาศรับสมัคร พนักงานสายวิชาการ วพบ.มรพส.

Read More