วิทยาลัยการพยาบาลเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

>>>>>DOWLOAD ใบสมัครเรียน<<<<<

*************************************************

*************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศผลผู้มีสิทธิสอบแข่งขัน สายวิชาการ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ พ.ศ.2563 ผู้มีสิทธิ์สอบ 25 กย 63 ...
Read More

วิทยาลัยการพยาบาล เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาลกรอบอัตราปริญญาโท/เอก จำนวน 1 อัตรา

วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดรับสมัครอาจารย์พยาบาลกรอบอัตราปริญญาโท/เอก จำนวน  1  อัตรา  ประจำสาขาวิชาการพยาบาลสุขภาพจิตและจิตเวช  ขอรับใบสมัครและยื่นสมัครด้วยตนเอง  ได้ตั้งแต่วันที่  18 – 23  กันยายน  2563  ในวันและเวลาราชการ  ณ  สำนักงานคณบดี  ชั้น  1  อาคารเฉลิมพระเกียรติ  ...
Read More

 

ข่าวกิจกรรม

 

การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

DOWNLOAD >>> แผนการจัดการความรู้ KMฝ่ายวิชาการ 2562 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์มมคอ.3 ver.1-62 แก้ไข <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ.4 ver.1-62 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ. 5 ver.1-62 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ.6 ...
อ่านทั้งหมด

 

บริการวิชาการ (คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ)

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 9

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 9 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 8

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 8 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 7

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 7 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 6

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 6 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 5

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 5 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 4

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 4 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 3

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 3 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 2

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 2 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 1

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 1 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : รับมือกับความเครียดไวรัสโควิด-19

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : รับมือกับความเครียดไวรัสโควิด-19  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว และอาจารย์ชมภู่ บุญไทย คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

 

 
วิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก ฉ.) วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว) 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000            เบอร์ 055-267000 ต่อ 4900