วิทยาลัยการพยาบาลเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับสากลภายในปี 2565

 

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ วพบ.มรพส

ไฟล์ประกาศราชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาต่อ  -ผู้ที่มีรายชื่อเข้าศึกษาต่อที่วิทยาลัยการพยาบาล ให้กรอกใบสมัครจอห้องพัก (ฉะเพาะนักศึกษาหญิง)  มาส่งในวันที่รายงานตัว (1 กุมภาพันธ์ 2563) กรอกจำนวน 2 ฉบับ  ยื่นต่อเจ้าหน้าที่ ไฟล์ใบสมัครจองห้องพัก2563 ...
Read More

เชิญเข้าร่วมโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กอย่างมืออาชีพ”

เชิญเข้าร่วมโครการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพครูพี่เลี้ยงเด็กอย่างมืออาชีพ" ระหว่างวันที่ 22-24 เมษายน 2563 ณ ห้องประชุมอาคาร ร.302 อาคารพิบูลิวชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ...
Read More

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการพยาบาล ได้รับรางวัลระดับชาติ “รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม:Best Paper”

ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วิทยาลัยการพยาบาล ได้รับรางวัลระดับชาติ "รางวัลบทความวิจัยยอดเยี่ยม:Best Paper อาจารย์ดร.ประภาพร เมืองแก้ว อาจารย์ ณัทกวี ศิริรัตน์ และอาจารย์พิมรดา ธรรมีภักดี ในการประชุมวิชาการระดับชาติเรื่องการจัดการในยุคเทคโนโลยีนำการเปลี่ยนแปลง ณ.มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วันที่ 26 เมษายน 2562 อาจารย์ ณัทกวี ศิริรัตน์ ...
Read More

 

ข่าวกิจกรรม

 

การจัดการความรู้ (KM)