วิทยาลัยการพยาบาลเปิดรับสมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล

>>>>>DOWLOAD ใบสมัคร<<<<<

************************************************

************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

Loading...

 

ข่าวกิจกรรม

 

การจัดการความรู้ (KM)

 

บริการวิชาการ (คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ)

>>>>> VDO แนะนำวิทยาลัยการพยาบาล <<<<< 

 

 
วิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก ฉ.) วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว) 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000            เบอร์ 055-267000 ต่อ 4900