วิทยาลัยการพยาบาลเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับสากลภายในปี 2565

*************************************************

*************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

พัฒนาสังคมฯ พล.จับมือ มรภ.พิบูลสงคราม ฝึกบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่วนทะเลแก้ว นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนีบัตรของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

พัฒนาสังคมฯ พล.จับมือ มรภ.พิบูลสงคราม ฝึกบุคลากรดูแลผู้สูงอายุ วันที่ 26 กรกฎาคม 2563 ที่ห้องประชุมทีปวิชญ์มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พิษณุโลก ส่วนทะเลแก้ว นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(รมว.พม.)เป็นประธานการประชุม แลกเปลี่ยนความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์กับมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามพิษณุโลก เกี่ยวกับหลักสูตรประกาศนีบัตรของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏ พิบูลสงคราม โดยเตรียมความพร้อมบุคลากรดูแลผู้สูงอายุที่บุคลากรยังขาดแคลน ทำให้ต้องศึกษาและพัฒนา ...
Read More

พิธีเปิด หน่วยบริการ ประจำวิทยาลัยการพยาบาล มรพส.

วันนี้ (24 กรกฎาคม​ 2563)​ ณ ห้องประชุม 401 อาคารเฉลิมพระเกียรติ​ วิทยาลัย​การพยาบาล นำโดย อ.ณัทกวี ศิริรัตน์​ คณบดี วพบ. กล่าวต้อนรับ นายกสภามหาวิทยาลัย​ คณะกรรมการ​สภา​ผู้บริหาร​ คณาจารย์​ ​และบุคลากร​ มหาวิทยาลัย​ราชภัฏ​พิบูล​สงคราม​ ...
Read More

วิทยาลัยการพยาบาล มรพส มอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร

วันที่ 9 กรกฏาคม 2563 วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดย อาจารย์ ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล ได้มอบประกาศนียบัตรให้กับบุคลากร วิทยาลัยการพยาบาล เนื่องในวาระครบรอบ 1 ปี จากการได้รับอนุมัติหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตจากสภาพยาบาล ได้แก่ บุคลากร สายวิชาการ 7 ...
Read More

วันที่ 22 มิถุนายน​ 2563 โดย อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล เข้าร่วมกล่าวต้อนรับนักศึกษา​ใหม่​ ในกิจกรรม #การปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา2563 ​ [Facebook Live]​ ณ หอประชุม​ศรี​ว​ชิ​ร​โชติ​ ม​ร​พส.

ทั้งนี้ วิทยาลัย​การ​พยาบาล​ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่1 เข้ารับฟัง #การปฐิมนิเทศนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา​2563 #การปฐมนิเทศผู้ประสงค์กู้ยืมเงินเพื่อการศึกษา กยศ. และ #การปฐมนิเทศนักศึกษาหอพัก ในรูปแบบออน์ไลน์ผ่าน  [  Facebook Live ] ณ ห้องประชุม​ฉ.801 เพื่ออำนวยความสะดวกในการรับฟังและรับชมข้อมูลต่างๆใรการปฐม​นิเทศ​ครั้งนี้ ...
Read More

 

ข่าวกิจกรรม

 

การจัดการความรู้ (KM)

เรื่อง พัฒนาศักยภาพอาจารย์ด้านการจัดการเรียนการสอน

DOWNLOAD >>> แผนการจัดการความรู้ KMฝ่ายวิชาการ 2562 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์มมคอ.3 ver.1-62 แก้ไข <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ.4 ver.1-62 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ. 5 ver.1-62 <<< DOWNLOAD >>> แบบฟอร์ม มคอ.6 ...
อ่านทั้งหมด

 

บริการวิชาการ (คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ)

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 9

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 9 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 8

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 8 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 7

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 7 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 6

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 6 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 5

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 5 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 4

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 4 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 3

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 3 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 2

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 2 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 1

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 1 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : รับมือกับความเครียดไวรัสโควิด-19

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : รับมือกับความเครียดไวรัสโควิด-19  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว และอาจารย์ชมภู่ บุญไทย คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

 

 
  วิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

  ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก ฉ.) วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม              (ส่วนทะเลแก้ว) 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000                                                    เบอร์ 055-267000 ต่อ 4900