วิทยาลัยการพยาบาลเป็นองค์กรต้นแบบในการส่งเสริมและดูแลสุขภาพผู้สูงอายุในระดับสากลภายในปี 2565

*************************************************

*************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมรำลึกถึงมิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เนื่องในวันพยาบาลสากล

"200 ปี ชาตกาล ตำนานสุภาพสตรีแห่งดวงประทีปผู้ก่อกำเนิดการพยาบาลแผนใหม่" มิสฟลอเรนซ์ ไนติงเกล เกิดเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม ค.ศ. 1820 ที่เมืองฟลอเรนซ์ ประเทศอิตาลี ในครอบครัวชาวอังกฤษผู้มีฐานะดี ซึ่งภายใต้แบบแผนทางสังคมในยุคนั้น ท่านควรฝึกตนเพื่อเป็นภรรยาของชนชั้นสูงด้วยกัน แต่ด้วยจิตใจอันบริสุทธิ์และเห็นแก่ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ ท่านเลือกเส้นทางในชีวิตที่แปลกไปจากสตรีชั้นสูงทั่วไป คือการทำความดีแก่มวลมนุษย์เพื่ออุทิศเป็นกุศลถวายแด่พระผู้เป็นเจ้า ท่านพยายามที่จะศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการพยาบาลให้เพิ่มมากขึ้น ...
Read More

เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2563 ที่ผ่านมา วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำโดย อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ และคณะตัวแทน ลงพื้นที่เพื่อ มอบอุปกรณ์ป้องกันตัว

ได้แก่ face shield หน้ากากผ้า เจลแอลกอฮอล์ และถุงมือ ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่จุดคัดกรองโควิด-19 ณ จุดคัดกรองคลองเมม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก ...
Read More

วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ มูลนิธิเฮอริเทจประเทศไทย ส่งมอบความห่วงใยสู่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

ส่งมอบความห่วงใยสู่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ภายใต้โครงการ “อสม. ช่วยชาติ ต้านโควิด” ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของ อสม. ในการปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนการดำเนินงานด้านป้องกันและควบคุมการแพร่กระจายเชื้อโควิด-19 อย่างจริงจังจนได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ โดยในวันที่ 21 เมษายน 2563 อาจารย์ณัทกวี ศิริรัตน์ นำทีมอาจารย์และเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่งมอบถุงผ้ารักษ์โลกซึ่งภายในประกอบด้วย หน้ากากอนามัย ...
Read More

อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการพยาบาล มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม นำมอบหน้ากากอนามัย

อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมคณะผู้บริหาร วิทยาลัยการพยาบาล มอบหน้ากากอนามัยจำนวน 600ชิ้น ถุงมือจำนวน300คู่ เจลล้างมือจำนวน20หลอด แอลกอฮอล์ จำนวน 5ขวด มอบให้กับท่านพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เพื่อนำไปใช้ในปฏิบัติการ Stop Covid19 พิษณุโลก ทั้งนี้ วิทยาลัย​การ​พยาบาล​ มรพส. ได้เปิดศูนย์ให้คำปรึกษาให้ความรู้ ...
Read More

 

ข่าวกิจกรรม

 

การจัดการความรู้ (KM)

 

บริการวิชาการ (คุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ)

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 5

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 5 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 4

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 4 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 3

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 3 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 2

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 2 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : วิทยาลัยการพยาบาล มรพส. ร่วมต้าน COVID-19 ตอนที่ 1

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : ตอน 1 รับมือกับโควิด-19 ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : รับมือกับความเครียดไวรัสโควิด-19

รายการคุยเฟื่องเรื่องสุขภาพ : รับมือกับความเครียดไวรัสโควิด-19  ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.ประภาพร เมืองแก้ว และอาจารย์ชมภู่ บุญไทย คลิกเพื่อรับฟัง ...
Read More