×

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ

ผลการสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อเข้ารับบรรจุแต่งตั้งเป็น พนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ประจำวิทยาลัยการพยาบาล สายวิชาการ https://drive.google.com/file/d/1TtxUxFkpfHCXAloHHl4y25_gkBMcEFu4/view?usp=sharing ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (สายสนับสนุน) วิทยาลัยการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับแข่งขันพม.เงินรายได้ ประจำ วพบ. สายสนับสนุน ปี 2562 ...
Read More

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ วิทยาลัยการพยาบาล

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับแข่งขันพม.เงินรายได้ ประจำ วพบ. สายวิชาการ ปี 2562 ...
Read More

 

ข่าวกิจกรรม

 

Facebook Like