************************************************

ข่าวประชาสัมพันธ์/ข่าวประกาศ

 

ข่าวกิจกรรม

Loading...

 

 
วิทยาลัยพยาบาลมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

 ที่อยู่ : อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก ฉ.) วิทยาลัยการพยาบาล  มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  (ส่วนทะเลแก้ว) 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000            เบอร์ 055-267000 ต่อ 4900