ที่อยู่

คณะพยาบาลศาสตร์

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา (ตึก ฉ.)

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000

เบอร์โทรติดต่อสำนักงานคณบดี

055-267057

เวลาทำการ

จันทร์ – ศุกร์: 8:00 น.–16:30 น.

วันเสาร์ – วันอาทิตย์: 9:00 น.–16:30 น.

แผนที่นำทาง