สภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการพยาบาล

สภาการพยาบาล ตรวจเยี่ยมวิทยาลัยการพยาบาล

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธุ์ 2563 ณ ห้องประชุมชั้น ๔ (ฉ.๔๐๑)  ผศ.ดร.บัญชา ศรีสมบัติ รษก.อธิการบดี เป็นประธาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหาร  มรพส. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร วิทยาลัยการพยาบาล ร่วมให้การตอนรับคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากสภาการพยาบาล 3 ท่าน รศ.สุปราณี อัทธเสรี,ผศ.ภาวิดา พุทธิขันธ์ และดร.ปัทมา ทองสม เพื่อตรวจประเมินวิทยาลัยการพยาบาล มรภ.พิบูลสงคราม

About มัณทนา เป็งยาวงค์

View all posts by มัณทนา เป็งยาวงค์ →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *