วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.ประภาพร เมืองแก้ว เข้าร่วมร่วมพิธีมุฑิตจิต

วันจันทร์ที่ 20 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. คณบดีวิทยาลัยการพยาบาล อ.ณัทกวี ศิริรัตน์ พร้อมด้วยผู้ช่วยคณบดี อ.ดร.ประภาพร เมืองแก้ว เข้าร่วมร่วมพิธีมุฑิตาจิตโครงการวางแผนวัยเกษียณให้มีความสุขและมั่นคง พ.ศ. 2464 ครบรอบ 100 ปี พิบูลสงคราม มุฑิตาจิต ทดแทนพระคุณ และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษียณอายุราชการ ณ ห้องประชุม ท.209 อาคารทีปวิชญ์

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *