วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

⚜️ วันที่ 4 ตุลาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา เจริญภักดี บดีรัฐ ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมมอบสายคล้องแมสให้แก่บุคลากรวิทยาลัยการพยาบาล ซึ่งนำผ้าทอลายดอกปีบมาผลิตเป็นสายคล้องแมสอย่างสวยงามและมีเอกลักษณ์
⚜️ ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม และเจ้าหน้าที่ทุกท่านเป็นอย่างสูง มา ณ โอกาสนี้

About นิธิโรจน์ เรือนก้อน

View all posts by นิธิโรจน์ เรือนก้อน →

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *