จันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 17 (2/2565) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

นจันทร์ที่ 8 สิงหาคม 2565 เวลา 13.30 น. คณะพยาบาลศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 17 (2/2565) ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *