การประชุมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 47


🟣 การประชุมบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 47(3/2567) 🟣

🗓️ ในวันพุธที่ 17 เมษายน 2567 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม