การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 44


▪️การประชุมประจำเดือนผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ประจำคณะพยาบาลศาสตร์ ครั้งที่ 44 (4/2566)

🗓️ ในวันจันทร์ที่ 9 ตุลาคม 2566 ณ คณะพยาบาลศาสตร์ ห้องประชุม ฉ.401 ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

ดูรูปภาพเพิ่มเติม ที่นี่