กิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล


▪️ วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2566 เวลา 08.30 – 12.00 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม สโมสรโรตารีพิษณุโลก กองพัฒนานักศึกษาและคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบรอบ 120 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและวันพยาบาลแห่งชาติ ณ อาคารทีปวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ ที่นี่