ขอแสดงความยินดีกับนักกีฬาแบดมินตัน


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอแสดงความยินดีกับ “นักกีฬาแบดมินตัน🏸

🥈: 1 เหรียญเงิน จากรุ่นชายคู่ อายุ 40 ปี

ผศ.ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้ – ผศ.ดร.ยุทธศักดิ์ แช่มมุ่ย

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มรพส.

🥉: 1 เหรียญทองแดง จากรุ่นชายคู่ อายุ 35 ปี

ผศ.ดร.ธนวัตร์ คล้ายแท้ – อาจารย์เริงฤทธิ์ ทองอยู่

ติดตามรายละเอียดการแข่งขันเพิ่มเติมได้ที่ :

https://www.facebook.com/ANGKAEWGAME2024

#สโมสรพนักงานมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

#สโมสรบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม