ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง 💐

“อาจารย์มนตรี พิรา” (อาจารย์ประจำภาควิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ)