ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

💐 ขอแสดงความยินดีและยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่ ด้วยความยินดียิ่ง 💐

“นางสาวปิยะมาศ ภัทรินทร์”

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ ประจำสำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์