ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทนทีมชาติไทย


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

💐 ขอแสดงความยินดีกับ 💐

“นางสาวนลินนิภา ศรีเลย“ นักศึกษาพยาบาลชั้นปีที่ 1

🏆 ได้รับการคัดเลือกเป็นตัวแทน “🇹🇭 ทีมชาติไทย 🇹🇭” เข้าร่วมการแข่งขัน “Thailand Open Grand Prix 2024 และ Thailand Open Youth Regional & Master 2024“

☑️ ระหว่างวันที่ 20 – 23 มิถุนายน 2567 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต