หลักสูตร PN เปิดรับสมัครรอบที่ 3


‼️💥 ข่าวดี PN เปิดรับสมัครรอบที่ 3 รับจำนวนจำกัด 12 คนเท่านั้น💥‼️

🟢 เปิดรับสมัครบุคคลเข้าอบรม “หลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ เรียนทฤษฎีวันเสาร์-อาทิตย์, เรียนปฏิบัติวันจันทร์-ศุกร์) ประจำปีการศึกษา 2567 รุ่นที่ 5 รอบ 3“

✅ กำหนดการรับสมัคร : เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2567

✅ช่องทางการรับสมัคร

– สมัครออนไลน์ (Google Form) : https://forms.gle/E39LsUkajHHdGLCz8 และหลังการสมัครทางออนไลน์เสร็จสิ้น โปรดส่งเอกสารใบสมัครฉบับจริงพร้อมเอกสารหลักฐาน มายังคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🔴 ส่งเอกสารทางไปรษณีย์ : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม เลขที่ 156 หมู่ 5 ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 (ระบุหน้าซอง : สมัครเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ปีการศึกษา 2567)

💥 **หมายเหตุ ในกรณีที่ผู้สมัครอยู่ในระหว่างการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ให้ใช้ “สำเนาใบระเบียนแสดงผลการเรียน 5 เทอม” แทนสำเนาใบรับรองวุฒิการศึกษา** 💥

✅ ชำระค่าธรรมเนียมการสมัครจำนวน 200 บาท

✅ ประกาศรับสมัคร / ใบสมัคร : https://drive.google.com/…/1Xdfkr5QYE4UmI4B6…

✅ สอบถามรายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติมได้ที่ : https://line.me/…/0PeDtyOTnYastAhsGCyzxsoH2s4N1KT0Q_BE…