คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดี ในโอกาสดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลและรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช


⚜️ วันอังคารที่ 10 ตุลาคม 2566 คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ พร้อมด้วยอาจารย์กวินวรา นาวินประเสริฐ รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิจัยและอาจารย์ศิลปชัย ฝั้นพะยอม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ร่วมแสดงความยินดีกับ พว.ดร.นงลักษณ์ บุญเยีย ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ (ด้านการพยาบาล) ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าพยาบาลและรองผู้อำนวยการฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก