คิวอาร์โค้ตแบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้ยืม กยศ.


น้องๆ ปี 1 ทุกคนที่ประสงค์จะกู้ยืมเงิน กยศ. รวมทั้งผู้กู้รายใหม่ ปี 2-4 สามารถสแกนคิวอาร์โค้ตตามภาพด้านล่างนี้ เพื่อดาวน์โหลดแบบฟอร์มเอกสารประกอบการกู้ยืม ดูตัวอย่างการกรอกข้อมูลแบบฟอร์มต่างๆ เพื่อที่จะได้เตรียมเอกสารประกอบได้อย่างถูกต้องครบถ้วน

#วันปฐมนิเทศนักศึกษา

ให้นักศึกษาเตรียมเอกสารประกอบการกู้ยืมมาด้วย เพื่อที่จะได้ตรวจสอบไปพร้อมๆกันว่าถูกต้องหรือไม่ ก่อนที่จะยืนกู้และอัพโหลดไฟล์เอกสารในแอป กยศ.