ทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและจิตอาสาพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566


⚜️ วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2566 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ ทำบุญเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาและจิตอาสาพัฒนา คณะพยาบาลศาสตร์ ประจำปี 2566

▪️ โดยมี ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.ชุมพล เสมาขันธ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เพื่อระลึกถึงความสำคัญทางพุทธศาสนา อนุรักษ์ สืบสาน ส่งเสริมและเผยแพร่เอกลักษณ์วัฒนธรรมอันดีงาม ณ คณะพยาบาลศาสตร์ บริเวณโถงกิจกรรมชั้น 1 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)