ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม


🟣 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🟣 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) (ภาคทฤษฎี เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) รอบ 4 โควตาแหล่งฝึก ประจำปีการศึกษา 2567

🟣 อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/…/14bzJ7ePumSYUZsVPs3p…/view…

📞ติดต่อสอบถาม : สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 0-5526-7057