ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาลประกาศ


🟣 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

🟣 เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) (ภาคทฤษฎี เรียนวันเสาร์ – วันอาทิตย์ ภาคปฏิบัติ เรียนวันจันทร์ – วันศุกร์) รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567

🟣 อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่นี่

📞 ติดต่อสอบถาม : สำนักงานคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ 0-5526-7057