ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ)


ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (ภาคพิเศษ) (เรียนทฤษฎีวันเสาร์ – วันอาทิตย์ เรียนปฏิบัติวันจันทร์ – วันศุกร์) “รอบ 2 ประจำปีการศึกษา 2567“

อ่านประกาศเพิ่มเติมและตรวจสอบรายชื่อได้ที่นี่