ประเมินการสอนออนไลน์ คณะพยาบาลสตร์


🛎เริ่มแล้ว🛎 การประเมินการสอนออนไลน์ คณะพยาบาลสตร์ เทอม3/2566

🎯นักศึกษาปริญญาตรีภาคปกติ คณะพยาบาลสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม 🎯สามารถประเมินการสอนออนไลน์ ภาคเรียนที่ 3/2566

😍ได้ตั้งแต่วันนี้…..ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567

เข้าระบบประเมินได้ที่เว็บไซต์ 😍http://assess.psru.ac.th/

⛳️นักศึกษาลืมรหัสผ่าน สามารถดูรหัสผ่านได้ที่ แอป DEKPIBUL

สอบถามเพิ่มเติม 0-5526-7200