ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษา


🟣 ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

▪️ เรื่อง ผลการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม (ครั้งที่ 2)

ประกาศ/ตรวจสอบรายชื่อได้ที่ คลิ้กที่นี่