ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

ประกาศคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนสนับสนุนการศึกษาของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

อ่านประกาศเพิ่มเติมได้ที่ :