พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี ประจำปีการศึกษา 2566


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

“พิธีมอบหมวกและเข็มชั้นปี หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2566”

ในวันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2567

เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ณ ห้องประชุม 500 ที่นั่งและบริเวณลานกิจกรรม

อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม