“พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี”


คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

ขอเชิญคณาจารย์ นักศึกษา และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วม📢
“พิธีรับหมวกและเข็มชั้นปี”


🪻แก่นักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่ 2 รุ่นที่ 4🪻

🗓️ : วันจันทร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2567
⏰ : 08:30 – 12:00 น.
📍 : ห้องประชุม 500 ที่นั่ง อาคารพิบูลวิชญ์