ภาพบรรยากาศพิธีสำเร็จการศึกษา


🌻ภาพบรรยากาศพิธีสำเร็จการศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 2 🌟

🗓️ : วันศุกร์ที่ 15 มีนาคม 2567

⏰ : 08:30 – 12:00 น.

📍 : ห้องประชุม 500 ที่นั่ง อาคารพิบูลวิชญ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ส่วนทะเลแก้ว

รูปภาพเพิ่มเติม