ยินดีต้อนรับ


วันศุกร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 10.00 น. คณะพยาบาลศาสตร์ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชมนาด วรรณพรศิริ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมให้การต้อนรับคุณอนงค์นาฏ เมฆประยูร ผู้อำนวยการสายปฏิบัติการโรงพยาบาลพิษณุเวช, คุณรัชนีวัลย์ รักเกียรติเผ่า ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการคลินิก, คุณจันทร์จิรา โนมนัส หัวหน้าแผนกพัฒนาวิชาการ, คุณชนกสุดา สมปาน พยาบาลพัฒนาวิชาการและคุณปิยะพงษ์ พงศ์พันธุ์ หัวหน้าทรัพยากรบุคคล ณ ห้อง ฉ.101 คณะพยาบาลศาสตร์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม (ส่วนทะเลแก้ว)

รูปภาพเพิ่มเติม