รับสมัครนักศึกษารับบทแสดง


💥 รับสมัครนักศึกษาที่สนใจรับบทแสดงเป็นผู้ที่มีปัญหาสุขภาพจิต” 💥

บทบาท
✅ ผู้ที่มีปัญหาด้านความคิด
✅ ผู้ที่มีภาวะซึมเศร้า

⚠️ รับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567

🔔 ผู้ที่สนใจสามารถสแกน QR code หรือ Link : https://forms.gle/ZWf4N2kKVc3BN9n29