รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายวิชาการ)


🔹 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 20”

☑️ ตำแหน่งอาจารย์ : จำนวน 3 อัตรา

☑️ ประจำ : คณะพยาบาลศาสตร์

⚫️ สามารถอ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ : คลิ้กที่นี่

⚫️ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ : คลิ้กที่นี่