รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายวิชาการ)


🔹 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 1”

☑️ ตำแหน่งอาจารย์ : จำนวน 2 อัตรา

☑️ ประจำ : คณะพยาบาลศาสตร์

⚫️ สามารถอ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่นี่

⚫️ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์