รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้


🔹 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 11”

☑️ ตำแหน่งอาจารย์ : จำนวน 2 อัตรา (กรอบอัตราปริญญาโท)

☑️ ประจำ : คณะพยาบาลศาสตร์

⚫️สามารถอ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ : https://jobs.psru.ac.th/job_detail_show.php?job_id=IqwAFj2BQjYEaU1pU19SZWN1aXRtZW50=0Ni0KdmYiIo

⚫️ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ : https://jobs.psru.ac.th/job_detail_show.php?job_id=IqwAFj2BQjYEaU1pU19SZWN1aXRtZW50=0Ni0KdmYiIo