รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายวิชาการ)


🔹 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง “รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายวิชาการ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2566 ครั้งที่ 16”

☑️ ตำแหน่งอาจารย์ : จำนวน 4 อัตรา

☑️ ประจำ : คณะพยาบาลศาสตร์

⚫️สามารถอ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่นี่

⚫️ สมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ ที่นี่