รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายสนับสนุน)


🔴 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เรื่อง “รับสมัครสอบแข่งขันบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ (สายสนับสนุน) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ประจำปี 2567 ครั้งที่ 2 ”

☑️ ตำแหน่ง : เจ้าหนัาที่บริหารงานทั่วไป (ปฏิบัติหน้าที่ด้านการเงิน การคลัง การบัญชีและพัสดุ)

☑️ ประจำ : คณะพยาบาลศาสตร์

🟢 สมัครได้ตั้งแต่วันที่ : 12 – 26 มกราคม 2567 (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

🟢 สามารถอ่านประกาศและรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมได้ที่ : คลิ๊กที่นี่

🟢 สมัครสอบคัดเลือกได้ที่เว็บไซต์ : คลิ๊กที่นี่